Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 4650a

NGC 4650a

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 4650a Cen GX
Dátum(ok):
2016.05.02/03. Hakos
2016.05.04/05. Hakos
Az észlelés helye(i):
Hakos Asztrofarm, Namíbia
Távcső / távcsövek:
400/1800T (Dobson)
Nagyítás(ok):
225x (8mm Planetary)
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 4650a, pozitívba fordított rajz.
NGC 4650a, pozitívba fordított rajz.

Az NGC 4650a egy nagyjából 130 millió fényévre lévő, poláris gyűrűvel rendelkező galaxis. Mindössze nagyjából 100 hasonló galaxis ismert az egész égbolton, és közülük a Centaurus (Kentaur) csillagképben látszó NGC 4650a az egyik legfényesebb, és így amatőr távcsövekkel az egyik legkönnyebben megfigyelhető. A poláris gyűrű valószínűleg egy korábbi (nagyságrendileg 1 milliárd évvel ezelőtti) ütközés eredménye.

A 13.3m-s galaxis meglepően sokat mutat a 40cm-es távcsőben a tökéletes namíbiai égen. A galaxis középső része - a fotókon idős, sárga csillagokból álló szinte részlettelen korong - viszonylag fényes, és nagyjából csillagszerű magot tartalmaz, ami felé meglehetősen hirtelen fényesedik. Ez a belső rész kb. 0.5' szélességű (az ellipszis nagytengelye).

Az igazi kuriózum a poláris gyűrű. Ez a struktúra merőleges a központi részre, és a fotón rendkívül izgalmas benyomást kelt a rengeteg csillagkeletkezési területtel, részben a korong előtt sziluettként látszó porral, és a fiatal nagytömegű csillagok által adott kék színével. Teljes, 2.3'-es kiterjedéséből kb. a legfényesebb 1.3' látszik a 40cm-es Dobsonban. A magtól észak felé eső része (a rajzon fent) valamivel fényesebb, és egy alig fényesebb foltot is tartalmaz a vége felé. A déli nyúlványban (a rajzon lent) is érzékelhető egy halvány folt. Ennél több részlet nem látszik. Ezek viszont - utólag - kiválóan összehasonlíthatók a fényképekkel. A déli nyúlványban lévő folt lényegében egy apró, de fényesebb csillagkeletkezési terület. A távcsőben látott halványabb csillagok nem szerepelnek a Guide-ban, 17.0m körül lehetnek talán.

Összehasonlítás a fotóval

NGC 4650a. 40 cm-es távcsővel készített rajz.
NGC 4650a. 40 cm-es távcsővel készített rajz. Kiss Péter
A Hubble Űrtávcső felvétele az NGC 4650a-ról.
A Hubble Űrtávcső felvétele az NGC 4650a-ról. Credit: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA). Forrás: spacetelescope.org

Balra a Hubble Űrtávcsővel készült fotó látható a pozitívba fordított, elforgatott és kivágott rajzom mellett.

Legújabb rajzok