Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 6621-22

NGC 6621-22

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 6621 Dra GX
NGC 6622 Dra GX
Dátum(ok):
2014.08.25/26. Ágasvár
2014.08.27/28. Ágasvár
Az észlelés helye(i):
Ágasvár
Távcső / távcsövek:
405/1763 T (MCSE Dobson)
Nagyítás(ok):
220x - 294x (8 mm, 6 mm Planetary)
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 6621-22, pozitívba fordított rajz.
NGC 6621-22, pozitívba fordított rajz.

A távcsőbe nézve óriás meglepetés volt az NGC 6621-22 látványa. Álmomban sem gondoltam volna, hogy az Arp 81 néven is ismert kölcsönható / összeolvadó galaxispáros halvány árapálycsóvája is látszik. Miután már egy ideig néztem a galaxisokat, szóltam Ivánnak, hogy ezt nézze meg. Minden információ nélkül. Azt sem tudta, hogy mit néz, csak annyit, hogy galaxisokat. Kb. egy perc után valami olyasmit kérdezett, hogy "te, mi van ezek alatt?".

Első pillantásra a két galaxis egymásra merőlegesen megnyúlt foltjai látszanak, mindkettőben egy-egy apró, csillagszerű maggal. Majd lassan előjönnek a részletek: az NGC 6621 (balra, nagyobb) elnyúlt magvidéke, egy spirálkar-töredék balra fent, az NGC 6622 (jobbra, kisebb) egészen szabálytalan alakja, benne egy apró folttal. Utóbbi erősen kérdéses, három kérdőjelet írtam mellé a vázlatfüzetben. És feltűnik az árapálycsóva is. A legegyértelműbb része az NGC 6621 alatti rész.

Összehasonlítás a fényképpel

NGC 6621-22 rajz 40.5 cm-es Newton távcsővel.
NGC 6621-22 rajz 40.5 cm-es Newton távcsővel. Kiss Péter
Az NGC 6621-22 a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján.
Az NGC 6621-22 a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján. Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration and W. Keel (University of Alabama, Tuscaloosa). Forrás: spacetelescope.org

Balra látható a Hubble Űrtávcső (HST) fotója az NGC 6621-22-ről, és mellette a 40 centis Dobsonnal készült rajzom. A pozitívba fordított rajzot elforgattam és kivágtam, hogy össze lehessen hasonlítani a fényképpel.

Legújabb rajzok