Vázlat elkészült:

Észak-Amerika köd

Észak-Amerika köd

A rajz adatai

Objektum(ok):
Észak-Amerika köd:
NGC 7000 / Sh2 117 Cyg DF
LBN 387, 385, 378, 371, 373, 354, 356 Cyg DF
Pelikán-köd:
IC 5067-70 Cyg DF
LBN 359, 343 Cyg DF
Cygnus Arc:
IC 5068 Cyg DF
LBN 332 Cyg DF
Sötét-köd:
LDN 934
Nyílthalmazok:
Baractova 1 Cyg NY
NGC 6996-7 Cyg NY
Collinder 428 Cyg NY
Dátum(ok):
2003.06.29/30. Ágasvár
2003.07.02/03. Ágasvár
2003.09.26/27. Ágasvár
2003.09.27/28. Ágasvár
2004.07.17/18. Ágasvár
2004.07.18/19. Ágasvár
kidolgozás: 2005-2006 folyamán
Az észlelés helye(i):
Ágasvár
Távcső / távcsövek:
100/400T (Dobson)
Nagyítás(ok):
16x (25mm Plössl)
A látómező mérete:
2.9°
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

A rajz elkészültéig ez volt a legnagyobb projektem. Az északi, nyári tejút ikonikus ködét, az Észak-Amerika ködöt egyszerűen le kellett rajzolni.

Észak-Amerika köd
Észak-Amerika köd, 2014.08.29/30. Canon 450D, EF 85mm f/1.8, f/4-en, 19x5 perc. Fotó: Kiss Péter

A köd nagy része belefér egy látómezőbe és rendkívül látványos. A "Mexikói-öböl" környékén fényes a ködfelület. A Pelikán-köd is viszonylag jól látszik. Ezektől délre a "Cygnus Arc" ködpamacsai rendkívül halványak és bizonytalanok.

Ez egy panoráma rajz, vagyis nagyobb területet fed le, mint a távcső látómezeje. Ezért a vázlaton 28 csillag az Uranometria alapján lett berajzolva (látómezőkön keresztül nem lehet pontosan rajzolni a távcső mellett). Ezeknek egy része a képen látható területen kívülre esik.

Érdemes a rajzot összehasonlítani a fotóval, akár csillagok szintjén is. Markáns csillagalakzat látszik középen, a Mexikói-öböltől jobbra: néhány csillag az Orion csillagképet formázza kicsiben. Az is látszik, hogy a ködök nem mindenhol pontosak a rajzon, illetve vizuálisan nehéz megkülönböztetni a sűrű tejutas hátteret a diffúz-ködtől.

Legújabb rajzok