Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 5278-79 (Arp 239)

NGC 5278-79 (Arp 239)

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 5278 UMa GX
NGC 5279 UMa GX
UGC 8671 UMa GX
Dátum(ok):
2015.06.12/13. Ágasvár
2015.06.13/14. Ágasvár
2015.07.15/16. Ágasvár
Az észlelés helye(i):
Ágasvár
Távcső / távcsövek:
405/1763 T (MCSE Dobson)
Nagyítás(ok):
220x (8 mm Planetary)
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 5278-79, pozitívba fordított rajz.
NGC 5278-79, pozitívba fordított rajz.

A hozzávetőlegesen 300 millió fényévre található Arp 239 jelű kölcsönható galaxispáros igen aprónak tűnik a távcsőben. A két galaxis együttes látszó mérete kb. 65"x40" (ívmásodperc). Egyik galaxis sem túl halvány, és meglepő módon elég sok részletet mutat a rendszer. Az NGC 5278 a nagyobb galaxis (fent). Ebben viszonylag könnyen látszik a spirálszerkezet. Ezen felül a felülete picit inhomogén és két folt látszik rajta a spirálkarhoz kapcsolódóan. A kisebb galaxis az NGC 5279 (lent). Ez némileg halványabb, de szintén enyhén inhomogén. A spirálszerkezet nem látszik benne, de a megnyúltság érzékelhető. Mindkét galaxisban látszik egy-egy apró, halvány mag. A galaxisokat összekötő spirálkar teljesen egyértelmű. Rendkívül halványan, de túlnyúlik az NGC 5279-en (?).

A látómezőbe került még egy igen érdekes galaxis, az UGC 8671 (balra, egészen fent). Teljesen csillagszerű a magja, ami körül egy rendkívül halvány halo látszik. Utóbbit először észre sem vettem.

Összehasonlítás a fényképpel

NGC 5278-79 (Arp 239) rajz 40.5 cm-es Newton távcsővel.
NGC 5278-79 (Arp 239) rajz 40.5 cm-es Newton távcsővel. Kiss Péter
Az NGC 5278-79 (Arp 239) a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján.
Az NGC 5278-79 (Arp 239) a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján. Credit: Hubble Legacy Archive, Forrás: wikipedia.org

Balra a Hubble Űrtávcső (HST) felvétele látható az Arp 239 rendszerről. A pozitívba fordított rajzomat elforgattam és kivágtam, hogy kb. ugyanazt az égterületet ábrázolja. A képkivágás rendkívül kicsi, kevesebb, mint 2' (ívperc) szélességű területet ábrázol. A rajz mérete fizikailag is kicsi (ez a kivágás kb. 1.5 cm), ezért nagyon előjönnek a papír egyenetlenségei és a szkennelés hibái.

Meglepő módon elég sok részletet mutatott a 40 cm-es távcső. Nagyon élvezetes volt a rendszer látványa élőben.

Legújabb rajzok