Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 6872

NGC 6872

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 6872 Pav GX
IC 4970 Pav GX
Dátum(ok):
2016.04.30/05.01. Hakos
2016.05.04/05. Hakos
Az észlelés helye(i):
Hakos Asztrofarm, Namíbia
Távcső / távcsövek:
400/1800T (Dobson)
Nagyítás(ok):
225x (8mm Planetary)
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 6872, pozitívba fordított rajz.
NGC 6872, pozitívba fordított rajz.

Erre a különleges kölcsönható rendszerre még egy korai, 1999-es ESO VLT fotó kapcsán figyeltem fel (ld. alább). Azonnal elvarázsolt a kép. Az NGC 6872 igen távol, kb. 200 millió fényévre helyezkedik el, és mégis viszonylag fényes, 12m körüli, és a halvány spirálkarokkal együtt nagy méretű, kb. 7'-es. Az egyik legnagyobb ismert spirálgalaxisról van szó. Méretben és luminozitásban is 5-10-szerese a Tejútrendszerünknek. Az NGC 6872 kölcsönhatásban van a szomszédos IC 4970-nel.

A távcsőben egyik galaxisnak sincsen csillagszerű magja. Az NGC 6872 ebben a tekintetben is nagyobb és fényesebb. Egy két ponton megszakadt fényes, inhomogén gyűrű látszik a galaxis központi tartományában. Ez a két spirálkar, vagy inkább a kezdeteik. A folytatások, vagyis a két árapálycsóva rendkívül nehéz, két kérdőjeles (kérdés, hogy láttam-e egyáltalán). Különösen a hosszabb, törött, keleti kar nehéz (jobbra). A nyugati kar kezdete biztosan látszott (balra a rajzon), de az is rettentő halvány. Két évvel korábban megnéztük a rendszert a 60cm-es távcsővel, és minden részlet, mindkét nyúlvány egyértelműen, de nagyon nehezen látszott. A 40cm-esben az IC 4970 megnyúlt, fényesebb testén kívül kb. 45°-os szögben egy halványabb, diffúz lepel érzékelhető. Ez egy előtér csillag, a spirálszerkezet, és az árapálycsóva együttes hatása lehet (?).

Összehasonlítás a fotóval

NGC 6872. 40 cm-es távcsővel készített rajz.
NGC 6872. 40 cm-es távcsővel készített rajz. Kiss Péter
Az ESO 8.2m-es VLT távcsövével készült fotó az NGC 6872-ről.
Az ESO 8.2m-es VLT távcsövével készült fotó az NGC 6872-ről. Credit: ESO, Forrás: eso.org

Balra az ESO (European Southern Observatory) 8.2m-es tükörátmérőjű VLT (Very Large Telescope) távcsövére szerelt FORS1 detektorral készült fotó látható a pozitívba fordított, elforgatott és kivágott rajzom mellett. A fotó nagyobb égterületet fed le, mint amit lerajzoltam, így a bal alsó és jobb felső sarkokban van egy-egy terület a kivágott rajzon, amiről nincsen vizuális információm.

Legújabb rajzok