Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

Abell 1656 (Coma Galaxishalmaz)

Abell 1656 (Coma Galaxishalmaz)

A rajz adatai

Objektum(ok):
Abell 1656 (Coma Galaxishalmaz): NGC 4889, NGC 4874, ... (kb. 70 galaxis) Com GX
Dátum(ok):
2015.03.19/20. Ágasvár
2015.03.20/21. Ágasvár
Az észlelés helye(i):
Ágasvár
Távcső / távcsövek:
405/1763T (MCSE Dobson)
Nagyítás(ok):
176x (10mm Delos)
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

Az Abell 1656, vagyis a Coma Galaxishalmaz egy több ezer tagot számláló gazdag, sűrű galaxishalmaz a Coma Berenices csillagképben. Tőlünk kb. 300 millió fényévre található az Abell 1656-ot magába foglaló Coma Szuperhalmaz, ami a Nagy Fal (CfA2 Great Wall) hozzánk legközelebbi pontja. A halmaz látszó- (több fok) és valódi mérete (> 20 millió fényév) sem csekély. Tömege és sűrűsége pedig óriási. Összehasonlításként a Lokális Csoportunk mérete kb. 10 millió fényév, benne kb. 3 valamirevaló galaxissal (Androméda-köd, saját Tejútrendszerünk, M 33). A Coma Halmaz központjában két óriási elliptikus galaxis helyezkedik el, az NGC 4874 és az NGC 4889. Utóbbi a fényesebb 11.5m-val, és nem mellesleg ebben a galaxisban található az eddig ismert egyik legnagyobb fekete lyuk is a maga kb. 21 milliárd naptömegével. A halmaztagok többsége elliptikus vagy lentikuláris galaxis. A spirálok főleg a halmaz külső részeiben találhatók és a HST felvételei alapján elképesztően jól néznek ki.

Coma Galaxishalmaz. 40 cm-es Newton távcsővel készült, pozitívba fordított rajz.
Coma Galaxishalmaz. 40 cm-es Newton távcsővel készült, pozitívba fordított rajz. Kiss Péter

A William Herschel által 1785-ben felfedezett halmaz rendkívül jól tanulmányozott. Ez annak köszönhető, hogy az északi galaktikus pólus közelében - a Tejút fényelnyelő porfelhőitől távol - helyezkedik el, illetve roppant távolsága ellenére a hasonló méretű halmazokhoz képest még mindig viszonylag közel van. A számtalan tudományos eredmény közül csak egyet kiemelve, a Coma Halmazban mutattak ki először tetemes mennyiségű sötét anyagot (Fritz Zwicky még az 1930-as években).

Galaxisok a Coma Galaxishalmazban.
Galaxisok a Coma Galaxishalmazban. A színek a galaxisok típusait kódolják. Élénk narancssárgával a két központi óriás elliptikust emeltem ki. Narancssárga szín az elliptikus galaxisokat jelöli, illetve azokat, amiknek a típusáról nem találtam információt. Zöldes szín jelöli a lentikulárisokat (S0 és SB0), és kék jelöli a spirálokat.

Az Abell 1656 távcsöves látványa sem utolsó. A rajzon szereplő 60-70 galaxis nagy része nem túl halvány (15.0m-nál fényesebb), így nagyon látványosan tömörülnek a csillagvárosok. Igazi részlet viszont szinte egyik galaxisban sem látszik. Nem is csoda, hiszen a tagok látszó mérete jellemzően 20"-40" (ívmásodperc). Érdekesség, hogy a rajzon szerepel háttérgalaxis is. Az NGC 4858 spirál mintegy 70 millió fényévvel a Coma Halmaz mögött helyezkedik el.

Ez egy panoráma rajz, vagyis több látómezőt fog át. Az éjszakai rajzolás előtt 28 csillagot térképről (Guide) rajzoltam át a vázlatfüzetbe.

Néhány kiemelt galaxis a távcsőben és a Hubble Űrtávcső felvételein

Az alábbi HST (Hubble Űrtávcső) fotók látómezői (pirossal), illetve a rajzoláshoz használt 40 cm-es távcső látómezeje (kékkel) a Coma Halmaz rajzon.
Az alábbi HST (Hubble Űrtávcső) fotók látómezői (pirossal), illetve a rajzoláshoz használt 40 cm-es távcső látómezeje (kékkel) a Coma Halmaz rajzon.

Az alábbiakban néhány, a Coma Halmazban lévő galaxisról készült HST fotó látható. A távcsőbe tekintve természetesen nem látszanak a rendkívül mély képeken szereplő részletek. De a fotók azt hiszem jól illusztrálják a Coma Halmaz szépségét és érdekességét.

NGC 4889 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4889 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: NASA & ESA. Forrás: spacetelescope.org
NGC 4874 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4874 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: ESA/Hubble & NASA. Forrás: spacetelescope.org
NGC 4921 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4921 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: NASA, ESA and K. Cook (Lawrence Livermore National Laboratory, USA). Forrás: spacetelescope.org
NGC 4911 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4911 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA). Forrás: hubblesite.org
Az IC 4041 (balra) és az IC 4042 és IC 4042 A galaxisok (jobbra) a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
Az IC 4041 (balra) és az IC 4042 és IC 4042 A galaxisok (jobbra) a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: ESA/Hubble & NASA; D. Carter (LJMU) Acknowledgement: Nick Rose. Forrás: spacetelescope.org
NGC 4881 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4881 a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: Hubble Space Telescope WFPC Team, NASA/ESA, STScI. Forrás: spacetelescope.org
NGC 4858 (lent) a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén.
NGC 4858 (lent) a Hubble Űrtávcső (HST) felvételén. Credit: NASA/ESA Hubble Space Telescope, Hubble Legacy Archive. Forrás: wikipedia.org

A rajzon szereplő galaxisokat egy táblázatban is összefoglalom. A fényesség a Guide térképprogram által adott fényességérték. Lehet, hogy ezek különböző katalógusokból származnak, vagy akár más-más hullámhossztartományokra vonatkoznak (B, V, stb.). Ezért érdemes fenntartásokkal kezelni a fényességértékeket.

A táblázat alatt néhány galaxis távcsöves látványáról külön is ejtek pár szót.

A rajzon szereplő galaxisok
névfényesség [m]
típusmegjegyzés
NGC 484813.7SBc
NGC 485014.4S0
NGC 4851 (PGC 44439)14.2S0komponensek
együtt
NGC 4851 (PGC 83717)15.0S0komponensek
együtt
NGC 485815.2SBb
NGC 486013.5E
NGC 486413.6E
NGC 486513.6E
NGC 486714.5E
NGC 486913.8E
NGC 487114.2S0
NGC 487214.4E-S0
NGC 487314.1S0
NGC 487411.9E
NGC 487514.7S0
NGC 487614.4E
NGC 488113.5E
NGC 488314.4SB0
NGC 488613.9E
NGC 488911.5E
NGC 489513.2S0
NGC 4895 A14.6Ecsillagszerű
NGC 489813.6E
NGC 490614.1E
NGC 490713.6SBb
NGC 490813.2E
NGC 491112.8SBb-c
NGC 491914.0S0
NGC 492112.5SBa-b
NGC 492313.7E-S0
NGC 492713.8E-S0
IC 83914.8S0
IC 394314.7S0-a
IC 394614.2S0
IC 394914.1S0
IC 395514.4SB0
IC 395714.6E
IC 395914.2E
IC 396014.7SB0csillagszerű
IC 396314.7S0
IC 397314.4SB0
IC 397614.7Ecsillagszerű
IC 399814.6SB0
IC 401215.0Ecsillagszerű
IC 402114.9Ecsillagszerű
IC 402614.6SB0csillagszerű
IC 404114.4Ecsillagszerű
IC 404214.3SB0
IC 4042 A15.0S0
IC 404513.9E
IC 405113.6E
UGC 807115.3S?
PGC 4436415.7(?)
PGC 4436715.8(?)
PGC 4446715.2(?)
PGC 4453715.3(?)
PGC 4456015.7(?)
PGC 4463616.0(?)
PGC 4465616.1(?)
PGC 4466215.9(?)
PGC 4471616.0(?)
PGC 4478415.4(?)
PGC 4484915.7(?)
PGC 4486416.4(?)csillagszerű
PGC 4492915.9(?)
LEDA 8368815.4(?)
LEDA 8370216.5(?)csillagszerű
LEDA 8375516.2(?)
GMP 4837(?)(?)látszott???
GMP 4838(?)(?)látszott???

Néhány kiemelt galaxis távcsöves látványáról szólnék az alábbiakban. A távcsőben látott legjellemzőbb részlet pusztán annyi volt, hogy a galaxisok többségének csillagszerű magja van. Esetleg némelyik galaxis megnyúltnak látszott.

NGC 4889

A Coma Halmaz központi galaxisa. Megnyúlt, ennek a legfényesebb a magja. Nagyon hirtelen fényesedik a centrum felé.

NGC 4874

Alig valamivel halványabb, mint az NGC 4889. Távcsőben sokkal inkább ez a galaxis tűnik a halmaz központjának, mert ott nyüzsög körülötte a sok apró kísérőgalaxis. A magja is halványabb, mint az NGC 4889-é, viszont sokkal egyenletesebben fényesedik a centrum felé. Talán ez is erősíti azt az érzetet, hogy az NGC 4874 a központ.

Az egyik kísérőgalaxist, a PGC 44636-ot igen pontatlanul rajzoltam a vázlatba. A fotóval összehasonlítva szembetűnő a hiba.

NGC 4921

Ez a Coma Halmaz egyik nagy spirálja. Fényes, apró, majdnem csillagszerű mag látszott. A magon kívül a galaxis korongja szabályos, kerek és teljesen egyenletes fényességű, de a pereme nem kontrasztos. Több részlet nem látszott, a fotón viszont ez a galaxis rendkívül látványos.

Az NGC 4921 nagy sebességgel mozog a Coma Halmazt kitöltő galaxisközi anyagban, ami összenyomja / leszakítja az NGC 4921 gázanyagát (semleges hidrogén). Ennek a kölcsönhatásnak a nyoma látszik a HST fotón is (l.d. deformált porsávok).

NGC 4911

Egy másik látványos spirál az NGC 4921 mellett. A távcsőben itt mag nem látszott, viszont a galaxis központi, fényesebb része megnyúltnak tűnt. Ezt övezte egy halványabb, kerek haló. A fotóval jó összhangban van a látvány: a küllő, a fényesebb spirálkarok, illetve a galaxis dőlésszöge is azt az irányt jelöli ki, amerre a megnyúltságot láttam. A kísérőjét, az NGC 4911 A-t nem láttam.

NGC 4858

A Hubble fotón torz küllős spirál egy háttérgalaxis, nem tartozik a halmazhoz. Csillagszerű magot, vagy egyéb részletet nem láttam.

Csillagszerű galaxisok

Kidolgozás után a rajzon több csillagszerű objektumot galaxisként azonosítottam. A rajzolás előtt / közben nem néztem sem térképet, sem fotót arról, hogy hol helyezkednek el a halmaztagok. Féltem attól, hogy több csillagot galaxisnak nézek a nem tökéletes légkör / távcső miatt, de amit galaxisnak láttam az galaxis, viszont több csillagvárost pontszerűnek érzékeltem.

16m alatti galaxisok

A rajzon igen halvány, 16.0m körüli / alatti galaxisok is szerepelnek. Ezeket is mind előzetes ismeretek nélkül rajzoltam, biztosan látszottak. Előfordulhat, hogy a katalógusok fényességadatai akár egy magnitúdót is tévednek, vagy nem V magnitúdót adnak meg. Nem biztos, hogy annyira halványak voltak a csillagvárosok. Tapasztalatom szerint egy 40 cm-es távcső határfényessége 16.5m körül / alatt van nagyon jó viszonyok között.

GMP 4837, GMP 4838

A nem túl halvány, 15.2m-s csillagot kettőscsillagnak láttam, viszont a fotók alapján nem kettős. Ellenben a csillag mellett pont jó helyen van a címben jelölt két apró galaxis. Erősen kérdéses számomra, hogy ezeket láttam-e. Valószínűleg tévesen láttam kettősnek a csillagot, és a galaxisok túl halványak a 40 cm-es távcső számára. Fényességadatot nem találtam róluk.

Legújabb rajzok