Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 663

NGC 663

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 663 Cas NY
NGC 654 Cas NY
NGC 659 Cas NY
Dátum(ok):
2014.09.29/30. Kerepes
2014.09.30/10.01. Kerepes
2014.10.25/26. Kerepes
2014.11.20/21. Kerepes
2014.12.19/20. Kerepes
2015.01.13/14. Kerepes
2015.09.13/14. Ágasvár
2015.11.04/05. Kerepes
Az észlelés helye(i):
Kerepes, Ágasvár
Távcső / távcsövek:
100/400T (Dobson)
Nagyítás(ok):
40x (10 mm Delos)
A látómező mérete:
1.8°
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 663, pozitívba fordított rajz.
NGC 663, pozitívba fordított rajz.

Az NGC 663 is egy régi projekt volt. Végül 2014 szeptemberében az ausztriai Emberger Almon rendezett ITT-n határoztam el, hogy lerajzolom. Méghozzá az eredeti elképzeléssel (3°-os látómező, 4 nyílthalmaz) szemben 40x-es nagyítással, 1.8°-os látómezőben csak a három közelebbi nyílthalmazt.

Mindhárom halmaz szép és a maga módján látványos ilyen kicsi távcsővel is. Természetesen az NGC 663 uralja a látómezőt. Fényes, kevés ködösség látszik benne és belül elég sűrű. Az NGC 654 a látómező felső (É-i) részében már nem olyan fényes, jóval kisebb, kerek és több a ködösség. Utóbbit mindhárom halmaz esetében a felbontatlan halmaztagok összeolvadó fénye okozza. Az NGC 659 a látómező alsó részén elég halvány, sejtelmes fénylés, kevés csillaga látszik.

Legújabb rajzok