Vázlat elkészült:
Kidolgozva:

NGC 1300

NGC 1300

A rajz adatai

Objektum(ok):
NGC 1300 Eri GX
Dátum(ok):
2012.11.16/17. Ágasvár
Az észlelés helye(i):
Ágasvár
Távcső / távcsövek:
405/1763 T (MCSE Dobson)
Nagyítás(ok):
176x (10mm Delos)
A látómező mérete:
24'
Szerző / Észlelő:
Kiss Péter

Leírás

NGC 1300, pozitívba fordított rajz.
NGC 1300, pozitívba fordított rajz. Kiss Péter

Ha jól emlékszem, a Kis Égi Kalauz kevesedik oldalán volt egy fekete-fehér fotó az NGC 1300-ról. Ez a fotó komoly szerepet játszott abban, hogy kitartottam csillagászati érdeklődésem mellett, és mély-egezni kezdtem. Akkor, tizenegy-két évesen nem sok esélyem volt, hogy lássam a galaxist. Sok évvel később, a 2012-es novemberi újholdas hétvégén, picit párás égen néztem meg a galaxist Ágasváron.

A 11.4 magnitúdós galaxis meglepően halványnak tűnik. Csak a mag körüli rész fényes, a közepén egy nagyjából csillagszerű maggal. Kifelé haladva (körszimmetrikusan) nagyon gyorsan halványodik a centrum. A küllő azért még feltűnő, bár közel sem olyan fényes, mint a magrész. A küllő végeiben egy-egy fényesebb, szabálytalan folt látszik - ez jellemző a hasonló spirálokra. A küllőben ezeken kívül látszik még egy apró fényesebb folt (a magtól keletre). A karok rendkívül halványak, főleg a déli kar. Az északi spirálkar picit talán fényesebb, és láthatóan túlnyúlik a küllőn, ahol aztán diffúzan a háttérbe veszik.

Összehasonlítás a fényképpel

NGC 1300 rajz 40 cm-es Newton távcsővel.
NGC 1300 rajz 40 cm-es Newton távcsővel. Kiss Péter
NGC 1300 Don Goldman fotóján, amit 36.8 cm-es távcsővel készített.
NGC 1300 Don Goldman fotóján, amit 36.8 cm-es távcsővel készített. Copyright Don Goldman, Forrás: astrodonimaging.com

Balra Don Goldman jóvoltából 14.5"-es távcsővel készített fotója látható. Az eredeti fényképet kivágtam, és a pozitívba fordított rajzomat elforgattam, hogy nagyjából ugyanazt az égterületet ábrázolja a rajz és a fotó.

A fényképet és a rajzot összehasonlítva szembetűnő, hogy a galaxisnak csak a fényesebb belső részét láttam. Pedig - az alacsony horizont felett magasság ellenére - a rajz határmagnitúdója nem olyan rossz (érdemes összehasonlítani a csillagokat). Az északi kar (Don Goldman fotóján a felső belső kar) a fényes részének a végénél kicsit összekuszálódik. Ezt láthattam a távcsőben úgy, hogy az északi kar túlnyúlik a küllőn.

Alább látható az NGC 1300 belső tartományáról a Hubble Űrtávcső (HST) által készített fénykép. Vizuálisan ennyi részletet sajnos valószínűleg semmilyen távcsővel nem lehet látni.

Az NGC 1300 a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján.
Az NGC 1300 a Hubble Space Telescope (HST, Hubble Űrtávcső) fotóján. Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA). Forrás: Hubblesite.org

Legújabb rajzok